CHỨNG NHẬN HỮU CƠ USDA (UNITED STATED DEPARTMENT OF AGRICULTURE – BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ)

Người tiêu dùng hiện nay đang hướng tới những sản phẩm an toàn, nâng cao sức khỏe và nâng cao chất lượng sống – đó là sản phẩm Tự nhiên và Hữu cơ . Vậy làm thế nào để biết được sản phẩm đó có thực sự hữu cơ hay không?, cách nhận biết một sản phẩm hữu cơ như thế nào?


Chứng nhận hữu cơ USDA (United Stated Department of Agriculture – Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ)theo tiêu chuẩn NOP (National Organic Program – chương trình hữu cơ quốc gia) phải được mô tả cụ thể và được xác nhận bởi một tổ chức được USDA ủy quyền (công nhận) trước khi được dán nhãn hữu cơ USDA. Các hoạt động hữu cơ phải chứng minh rằng họ đang bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng các chất đã được phê duyệt.

–      Cây trồng hữu cơ: Chứng nhận USDA xác nhận rằng các tia bức xạ, bùn thải, phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu bị cấm, các sinh vật biến đổi gen không được sử dụng.

–      Chăn nuôi hữu cơ: Chứng nhận USDA xác nhận rằng các nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn động vật, không sử dụng thuốc kháng sinh hoặc chất kích thích tăng trưởng, sử dụng 100% thức ăn hữu cơ và đề phòng các động vật bên ngoài tới gần.

–      Thực phẩm đa thành phần hữu cơ: Chứng nhận USDA xác nhận rằng các sản phẩm có ít nhất 95% thành phần chứng nhận hữu cơ. Nếu nhãn tuyên bố rằng đã được thực hiện với các thành phần hữu cơ nhất định, bạn có thể chắc chắn rằng những thành phần cụ thể được chứng nhận hữu cơ.

Lựa chọn một sản phẩm được chứng nhận USDA cho bạn biết công ty sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của NOP.

Quan trọng nhất, chứng nhận hữu cơ USDA  không phải là sự kiện diễn ra một lần mà nó được giám sát hàng năm thông qua một tổ chức được USDA ủy quyền, bao gồm việc thanh tra tại nơi sản xuất của các cơ sở sản xuất mà không được báo trước hoặc có thể được báo trước. Ngoài ra, ít nhất 5% các sản phẩm chứng nhận hữu cơ được kiểm tra dư lượng chất cấm (như thuốc trừ sâu tổng hợp) mỗi năm. Nếu vì lý do bất kỳ, một sản phẩm hữu cơ vi phạm các quy định hữu cơ của USDA đều bị thực thi pháp luật, bao gồm các hình phạt tài chính, đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận hữu cơ. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ USDA đều được đánh dấu rõ ràng và hiển thị trên sản phẩm với con dấu chứng nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *